Ngày khởi hành : Hàng ngày
Khởi hành : 16/09/2015
Địa điểm : Los Angeles,Los Angeles
Thời gian tour : 4 ngày
Thông tin : Tour du lịch Mỹ: 4 ngày Los Angeles - Santa Barbara - Sol Vang - San Fransico - Đại học Stanford - Roaring Camp Railroads - 17-Mile Drive - Hồ cá vịnh Monterey

Giá :228 VNĐ Đặt Tour

Ngày khởi hành : Hàng ngày
Khởi hành : 19/09/2015
Địa điểm : Los Angeles,Los Angeles
Thời gian tour : 5 ngày
Thông tin : Tour du lịch Mỹ: 5 ngày Los Angeles - San Diego - Santa Barbara - Solvang - San Fransico - Đại học Stanford - Roaring Camp Railroads - 17-Mile Drive - Hồ cá vịnh Monterey

Giá :428 VNĐ Đặt Tour

Ngày khởi hành : Hàng ngày
Khởi hành : 19/09/2015
Địa điểm : Los Angeles,Los Angeles
Thời gian tour : 5 ngày
Thông tin : Tour du lịch Mỹ: 5 ngày Los Angeles - Las Vegas - Đập Hoover - Grand Canyon (Phía Tây) - Free day in Las Vegas - Nhà máy Sô cô la Ethel M - Vườn bách thảo Cactus

Giá :228 VNĐ Đặt Tour

Ngày khởi hành : Hàng ngày
Khởi hành : 19/09/2015
Địa điểm : Los Angeles,Los Angeles
Thời gian tour : 5 ngày
Thông tin : Tour du lịch Mỹ: 5 ngày Los Angeles - San Diego - Las Vegas - Đập Hoover - Grand Canyon (Phía Tây) - Nhà máy Sô cô la Ethel M - Vườn bách thảo Cactus

Giá :378 VNĐ Đặt Tour

Ngày khởi hành : Hàng ngày
Khởi hành : 19/09/2015
Địa điểm : Los Angeles,Los Angeles
Thời gian tour : 6 ngày
Thông tin : Tour du lịch Mỹ: 6 ngày Los Angeles - Las Vegas - Đập Hoover - Grand Canyon (Phía Tây) - Free day in Las Vegas - Nhà máy Sô cô la Ethel M - Vườn bách thảo Cactus

Giá :428 VNĐ Đặt Tour

Ngày khởi hành : Hàng ngày
Khởi hành : 19/09/2015
Địa điểm : Los Angeles,Los Angeles
Thời gian tour : 6 ngày
Thông tin : Tour du lịch Mỹ: 6 ngày Los Angeles - San Diego - Phim trường Hollywood - Las Vegas - Đập Hoover - Grand Canyon (Phía Tây) - Nhà máy Sô cô la Ethel M - Vườn bách thảo Cactus

Giá :578 VNĐ Đặt Tour

Ngày khởi hành : Hàng ngày
Khởi hành : 19/09/2015
Địa điểm : Los Angeles,Los Angeles
Thời gian tour : 6 ngày
Thông tin : Tour du lịch Mỹ: 6 ngày Los Angeles - San Diego - Santa Barbara - Solvang - San Fransico - Đại học Stanford - Roaring Camp Railroads - 17-Mile Drive - Hồ cá vịnh Monterey - Disneyland

Giá :638 VNĐ Đặt Tour

Ngày khởi hành : Hàng ngày
Khởi hành : 19/09/2015
Địa điểm : Los Angeles,Los Angeles
Thời gian tour : 7 ngày
Thông tin : Tour du lịch Mỹ: 7 ngày Los Angeles - San Diego - Phim trường Hollywood - Las Vegas - Free day Las Vegas - Nhà máy Sô cô la Ethel M - Vườn bách thảo Cactus

Giá :628 VNĐ Đặt Tour

Ngày khởi hành : Hàng ngày
Khởi hành : 19/09/2015
Địa điểm : Los Angeles,Los Angeles
Thời gian tour : 7 ngày
Thông tin : Tour du lịch Mỹ: 7 ngày Los Angeles - San Diego - Phim trường Hollywood - Disneyland - Las Vegas - Đập Hoover - Grand Canyon (Phía Tây) - Nhà máy Sô cô la Ethel M - Vườn bách thảo Cactus

Giá :788 VNĐ Đặt Tour

Ngày khởi hành : Hàng ngày
Khởi hành : 19/09/2015
Địa điểm : Los Angeles,Los Angeles
Thời gian tour : 7 ngày
Thông tin : Tour du lịch Mỹ: 7 ngày Los Angeles - San Diego - Santa Barbara - Sol Vang - San Fransico - Đại học Stanford - Roaring Camp Railroads - 17-Mile Drive - Hồ cá vịnh Monterey - Phim trường Hollywood - Disneyland

Giá :838 VNĐ Đặt Tour

Ngày khởi hành : Hàng ngày
Khởi hành : 19/09/2015
Địa điểm : Los Angeles,Los Angeles
Thời gian tour : 7 ngày
Thông tin : Tour du lịch Mỹ: 7 ngày Los Angeles - Santa Barbara - Solvang - San Francisco - Đại học Stanford - Hồ cá Vịnh Monterey - Las Vegas - Đập Hoover - Grand Canyon (Phía Tây) - Nhà máy Sô cô la Ethel M - Vườn bách thảo Cactus

Giá :398 VNĐ Đặt Tour
Positive SSL